KONTAKT

Zespół projektu:

Dorota Mołodyńska-Küntzel –  [mail] – koordynacja

Magdalena Konopka

Kamila Prociów

Anna Janus

Anna Pomichowska

Dominika Dudek

Dorota Kozłowska

Organizatorzy

Stowarzyszenie Diversja

Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna