ŻYWE KSIĄŻKI

Żywymi Książkami są osoby, co do których istnieją stereotypy, uprzedzenia, które doświadczają dyskryminacji czy wykluczenia społecznego.

Staramy się, aby nasz Księgozbiór odpowiadał na aktualne potrzeby naszej społeczności Najpierw uważnie analizujemy pomysły na tytuły, potem staramy się ułożyć katalog tak, aby był reprezentatywny i zrównoważony.

 

Czytelnicy przychodzący do Żywej Biblioteki mogą liczyć na wsparcie Bibliotekarek, które pomogą im w wyborze odpowiedniego tytułu i wyjaśnią zasady funkcjonowania Żywej Biblioteki.

 

Katalog Żywych Książek, które pojawiają się w Żywej Bibliotece Wrocław:

 

Amerykanin/Amerykanka, Arab/Arabka, Ateista/Ateistka, Antyfacet, Buddysta/Buddystka, Były Bezdomny/Była Bezdomna, Były Więzień, Były Narkoman/Była Narkomanka, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna/Osoba transgenderowa, Osoba na wózku, Feministka, Katoliczka, Osoba Niewidząca, Osoba Niesłysząca, Osoba Ciemnoskóra, Osoba chora na schizofrenię, Hindus, Osoba Bezdzietna z wyboru, Muzułmanin/Muzułmanka, Ksiądz, Cyganka/Romka/Rom, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego, Rosjanin, Singielka, Trzeźwiejący Alkoholik, Poganka, Uchodźca, Wychowanka domu dziecka, Zakonnica, Żydówka/Żyd.

 

 

Rola Żywej Książki

Żywa Książka ma szczególne zadanie. Jej rola polega przede wszystkim na szczerej rozmowie z Czytelnikiem, który zdecydował się na Jej wypożyczenie. To spotkanie ma pomóc uczestnikowi w przełamaniu stereotypu i uprzedzeń względem grupy, którą Żywa Książka reprezentuje. Z drugiej strony jest ono też okazją do wyrażenia przez Żywą Książkę tożsamości swojej grupy.

 

Rolą Żywej Książki nie jest promowanie swojego stylu życia, światopoglądu czy sposobu myślenia. Rozmowa z Czytelnikiem opiera się o dialog i wzajemne zrozumienie, przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją.